Bijgewerkt op
30 mei 2015
Jaap Zijp
Jaap Zijp

Werkervaring

Technisch schrijver, NedTrain Modificatie, Onnen en Maastricht


Als technisch schrijver schrijf ik werkinstructies voor monteurs, die locomotieven uit de 1700-serie gaan modificeren. Door het uitvallen van de de Fyra is er materieeltekort ontstaan. Deze locomotieven gaan rijtuigen trekken en moeten daarvoor elektrisch omgebouwd worden. De aanwijzingen van de fabrikant moet ik volgen, maar deze zijn niet gedetailleerd genoeg. Daarnaast heb ik de juiste gereedschappen uitgezocht. Op de werkvloer keek ik hoe dingen écht in elkaar zitten en hoe werkzaamheden praktisch worden uitgevoerd. Door nauw contact met de monteurs ontdekte ik hun handigheidjes en praktische kennis, maar ook de valkuilen, die in de nieuw geschreven instructies konden zitten. Mijn technisch inzicht en mijn kennis van fysica, chemie en veiligheid kwamen daarbij goed van pas.


Technical writer / Consultant, Elektrische Installaties, specialisatie NEN 1010, Nederlands Normalisatie Instituut NEN, Delft


Ik schrijf de nieuwe NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties" dit is de norm die beschrijft hoe elektrische laagspanningsinstallaties (in de praktijk meestal 230 / 400 Volt) aangelegd moeten zijn. Daarnaast beantwoord ik vragen van installateurs, overheden en consumenten op het gebied van NEN 1010 en NEN 3140. Voor de ontwerpnorm NEN 9140 "Velig werken aan e-voertuigen" heb ik veel schrijfwerk uitgevoerd.


Subsidieadviseur, HGM Subsidiekompas B.V., Kollum

Ik informeerde bedrijven over het aanvragen van subsidies en aanvullende financieringen, om nieuwe ontwikkelingen mogelijk of gemakkelijker te maken. Ik had vooral contact met bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op gebieden als Zorg, Medical devices, Gezonde voeding, Biochemie en Farmacie. Hiermee hielp ik niet alleen die bedrijven, maar ook de overheid, die met deze beleidsinstrumenten concrete activiteiten wil stimuleren.


Research technicus / redacteur, Yacht Nederland B.V. (gedetacheerd bij Universitair Medisch Centrum Groningen)

Verrichten van metingen, uitwerken van data, literatuur onderzoek en publicatie schrijven. Publicatie is verschenen in Journal of Dentistry


Medewerker research en development, Neuromon B.V.

Ontwikkelplan geschreven en begroting (in geld en tijd) opgesteld voor de ontwikkeling van een medisch instrument. Klinische data uitgewerkt, artikelen geredigeerd en ingestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften. Eureka subsidie aangevraagd, Eureka Internationale Innovantie Subsidie is toegekend.


Docent stralingsdeskundigheid en statistiek en medewerker kwaliteitszorg, Hanzehogeschool Groningen

College's en werkcollege's geven bij de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Succesvolle audit georganiseerd.


Research technicus, Universitair Medisch Centrum Groningen

O.a. Lichtverstrooiingsmetingen aan tandglazuur en tandbeen (dentine) uitgevoerd. Lichtverstrooiings berekeningen geprogrammeerd (in Pascal) en uitgevoerd, deze vergeleken met metingen. Proefschrift: "Optical properties of dental hard tissues".


Embedded software ontwikkelaar, Opticontrol B.V.

Begonnen als vrijwilliger met het opruimen van het magazijn, het sorteren van elektronicaonderdelen en bijbestellen wat 'op' was. Later Z80 machinetaal geleerd en daarmee tekenprogramma geschreven. Dit programma kon een tekeningetje op een matrix-LCD-schermpje laten zien. Het programma had een zoom-functie en de lokatie van het kader binnen het tekenveld kon gekozen worden. Het was een uitgading om met zo weinig mogelijk code zoveel mogelijk functionaliteit en snelheid te bereiken.
Format© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl