Bijgewerkt op
11 april 2018
Jaap Zijp
Jaap Zijp

Werkervaring

Hoger Veiligheidskundige, NSC-Consultancy, Schiedam


Bij NSC-Consultancy ontwikkelen we een quick scan waarmee medewerkers, die in ATEX-zones moeten werken, gecontroleerd worden op risico's door elektrostatische ontladingen. Het onderzoek heb ik beschreven in de eindscriptie van mijn opleiding tot Hoger Veiligheidskundige. Op verzoek van een klant hebben we onderzoek gedaan naar bonded sampling. De klant voert sampling uit aan tanks met brandbare vloeistoffen. De vraag is of de gebruikte methode potentieel gevaarlijk met het oog op elektrostatische ontladingen.


Stralingsdeskundige, diverse locaties en bedrijven Nederland


Voor diverse bedrijven voer ik metingen uit aan industriŽel afval met verhoogde radio-activiteit (NORM). Verder adviseer ik medewerkers, die hiermee werken. Op gaslocaties heb ik de radioactiviteit van PIG-equipment gemeten en dit equipment vrijgegeven.


Technisch schrijver, NedTrain Modificatie, Onnen, Leidschendam en Maastricht


Als technisch schrijver schrijf ik werkinstructies voor monteurs, die rollend materieel modificeren of repareren. Hiervoor volg ik de aanwijzingen van de fabrikant, maar deze zijn vaak niet gedetailleerd genoeg. Daarom overleg ik met engineers en ervaren monteurs. Daarnaast heb ik de juiste gereedschappen uitgezocht. Op de werkvloer sleutel ik soms mee om te kijken en te voelen hoe dingen ťcht in elkaar zitten en hoe werkzaamheden praktisch en efficient kunnen worden uitgevoerd. Door nauw contact met de monteurs ontdek ik hun handigheidjes en praktische kennis, maar ook de valkuilen, die in de nieuw geschreven instructies kunnen zitten. Mijn technisch inzicht en mijn kennis van fysica, chemie en veiligheid komen daarbij goed van pas.


Technical writer / Consultant, Elektrische Installaties, specialisatie NEN 1010, Nederlands Normalisatie Instituut NEN, Delft


Ik schrijf de nieuwe NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties" dit is de norm die beschrijft hoe elektrische laagspanningsinstallaties (in de praktijk meestal 230 / 400 Volt) aangelegd moeten zijn. Daarnaast beantwoord ik vragen van installateurs, overheden en consumenten op het gebied van NEN 1010 en NEN 3140. Voor de ontwerpnorm NEN 9140 "Velig werken aan e-voertuigen" heb ik veel schrijfwerk uitgevoerd.


Subsidieadviseur, HGM Subsidiekompas B.V., Kollum

Ik informeerde bedrijven over het aanvragen van subsidies en aanvullende financieringen, om nieuwe ontwikkelingen mogelijk of gemakkelijker te maken. Ik had vooral contact met bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op gebieden als Zorg, Medical devices, Gezonde voeding, Biochemie en Farmacie. Hiermee hielp ik niet alleen die bedrijven, maar ook de overheid, die met deze beleidsinstrumenten concrete activiteiten wil stimuleren.


Research technicus / redacteur, Yacht Nederland B.V. (gedetacheerd bij Universitair Medisch Centrum Groningen)

Verrichten van metingen, uitwerken van data, literatuur onderzoek en publicatie schrijven. Publicatie is verschenen in Journal of Dentistry


Medewerker research en development, Neuromon B.V.

Ontwikkelplan geschreven en begroting (in geld en tijd) opgesteld voor de ontwikkeling van een medisch instrument. Klinische data uitgewerkt, artikelen geredigeerd en ingestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften. Eureka subsidie aangevraagd, Eureka Internationale Innovantie Subsidie is toegekend.


Docent stralingsdeskundigheid en statistiek en medewerker kwaliteitszorg, Hanzehogeschool Groningen

College's en werkcollege's geven bij de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT). Succesvolle audit georganiseerd.


Research technicus, Universitair Medisch Centrum Groningen

O.a. Lichtverstrooiingsmetingen aan tandglazuur en tandbeen (dentine) uitgevoerd. Lichtverstrooiings berekeningen geprogrammeerd (in Pascal) en uitgevoerd, deze vergeleken met metingen. Proefschrift: "Optical properties of dental hard tissues".


Embedded software ontwikkelaar, Opticontrol B.V.

Begonnen als vrijwilliger met het opruimen van het magazijn, het sorteren van elektronicaonderdelen en bijbestellen wat 'op' was. Later Z80 machinetaal geleerd en daarmee tekenprogramma geschreven. Dit programma kon een tekeningetje op een matrix-LCD-schermpje laten zien. Het programma had een zoom-functie en de lokatie van het kader binnen het tekenveld kon gekozen worden. Het was een uitgading om met zo weinig mogelijk code zoveel mogelijk functionaliteit en snelheid te bereiken.
Format© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl